Współczynniki zbieżności i determinacji

\(\)Współczynnik zbieżności oraz współczynnik determinacji są ściśle związane z analizą regresji liniowej. Załóżmy, że wartości \( X_{i} \in [0, 10] \) oraz że funkcja regresji liniową jest dana wzorem:

\( Y = 2 \cdot X + 20 \)

Jakiej wartości Y spodziewamy się dla X = 11?
Licząc ze wzoru wychodzi nam, że \( y = 2 \cdot 11 + 20 = 42 \)

A jakiej wartości Y spodziewamy się dla X = 20?
Licząc ze wzoru wychodzi nam, że \( y = 2 \cdot 20 + 20 = 60 \), ale czy możemy tak zrobić?

Zwróćmy, że X = 20 jest o wiele większy od X-ów dla których wyznaczyliśmy funkcję regresji. Dla X = 11 wszystko jest ok i wartość Y nie powinna odbiegać od wyznaczonej przez nas.
Aby być pewnym, że nasze oszacowanie Y jest dobre wyznacza się współczynniki zbieżności i determinacji:

Definicja:
Współczynnik determinacji: \( R^{2} = r^{2}_{xy} \)
Współczynnik zbieżności : \( \varphi^{2} = 1 – R^{2} \)
\( r_{xy}\) – współczynnik regresji liniowej między X i Y

Interpretacja:
Współczynnik determinacji \( R^{2} \) określa jaka część danych jest wytłumaczona przez model – im większy tym prosta regresji jest lepiej dopasowana do danych:

  1. 0.0 – 0.5 – dopasowanie niezadowalające
  2. 0.5 – 0.6 – dopasowanie słabe
  3. 0.6 – 0.8 – dopasowanie zadowalające
  4. 0.8 – 0.9 – dopasowanie dobre
  5. 0.9 – 1.0 – dopasowanie bardzo dobre

Im prosta regresji jest lepiej dopasowana do danych (czyli im \( R^{2} \) większe) tym możemy przewidzieć wartości Y dla bardziej oddalonych wartości X od danych na podstawie których stworzyliśmy prostą regresji liniowej.

Współczynnik zbieżności \( \varphi^{2} \) opisuje jaka część danych nie jest wytłumaczona przez model. Im większe \( R^{2} \) tym mniejsze \( \varphi^{2} \) – suma obu współczynników sumuje się do 1 co jest oczywiste: np. skoro model wyjaśnia 80% tzn. że nie wyjaśnia 20%.

Zadanie 1:

Przeanalizujmy wyniki z Zadania 1 z tematu Regresja liniowa.
Funkcja regresji: Y = -0.13X + 22
\( r_{xy} \) = -0.92
1) Oblicz oraz zinterpretuj współczynniki zbieżności oraz determinacji.
2) Czy możemy przewidzieć Y dla X = 150? Jak tak ile wynosi Y w tym przypadku?
3) Czy możemy przewidzieć Y dla X = 200? Jak tak ile wynosi Y w tym przypadku?

Dalsza część treści jest płatna. Dokonaj zakupu lub zaloguj się

Regulamin dostępny tutaj
Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
30dniowy abonament, 49zł
Dostęp do końca sesji (28.02), 59zł
30 dni, wszystkie treści + automatyczne rozwiązywanie zadań, 99zł
Dostęp do końca sesji (28.02), wszystkie treści + automatyczne rozwiązywanie zadań, 109zł
Odblokuj dostęp do wszystkich treści na 30 dni.
Sprawdź
Odblokuj dostepDokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem
Odblokuj dostęp do wszystkich treści do końca sesji (28.02)
Sprawdź
Odblokuj dostepDokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem
Odblokuj dostęp do treści + automatycznego rozwiązywania zadań na 30 dni
Sprawdź
Odblokuj dostepDokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem
Odblokuj dostęp do treści + automatycznego rozwiązywania zadań do końca sesji (28.02)
Sprawdź
Odblokuj dostepDokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem
Anuluj

Zadanie 2:
Mamy funkcję regresji Y = 2X + 3, która została wyliczona dla X z przedziału [1, 10] oraz \( r_{xy} \) = 0.2
1) Oblicz oraz zinterpretuj współczynniki zbieżności oraz determinacji.
2) Czy powinniśmy przewidywać Y dla X = 12?

Treść dostępna po zalogowaniu

Zadanie 3:
Dysponując poniższymi statystykami oblicz współczynniki zbieżności i determinacji:
\( s_{x} = 20\) , \( s_{y} = 30\), \( a = 0.9 \)

Treść dostępna po zalogowaniu

Komentarze:

  1. “Licząc ze wzoru wychodzi nam, że y=2⋅20+20=40, ale czy możemy tak zrobić?”

    Sądzę, że jednak lepiej przyjąć: y=2⋅20+20=60.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.