Tablica rozkładu normalnego

\(\)

Poniższa tablica przedstawia dystrybuantę rozkładu normalnego \( \Phi(t) = P(X \leq t) \). Dystrybuanta rozkładu normalnego w punkcie t została zaznaczona na czerwono na poniższym rysunku:

Dystrybuanta rozkładu normalnego

Graficzne przedstawienie dystrybuanty rozkładu normalnego

Zobacz również: zadania rozkład normalny

Dystrybuanta standardowego rozkładu normalnego:

tablica rozkladu normalnego, standard normal distribution table, normal distribution table

Jak odczytywać wartości z tablicy dystrybuanty rozkładu N(0,1) ?
Jeżeli np. chcemy odczytać wartość dystrybuanty w puncie 2.13 co zapisujemy \( \Phi(2.13) \)to musimy w pierwszej kolumnie znaleźć pole z wartością 2.1 a w pierwszym wierszu pole z wartością 0.03. Teraz znajdujemy pole które jest wyznaczone przez wiersz 2.1 i kolumnę 0.03 co daje:
\( \Phi(2.13) = 0.98341 \)

Triki związane z tablicą dystrybuanty:
Zadania w których trzeba skorzystać z tablicy dystrybuanty rozkładu normalnego jest wiele ale wystarczy kilka wzorów by rozwiązać każdy przypadek. Wzory znajdują się w temacie: Triki- tablica N(0,1)

Zobacz również:
Zadania rozkład normalny
Triki tablica rozkład normalny