Typowy przedział zmienności

\(\)

Typowy przedział zmienności mówi nam o tym jakie wartości może przyjmować typowa cecha.

Wzory na typowy przedział zmienności:

  1.  klasyczny: \( X_{typ} \in (\overline{X} – s, \overline{X} + s) \)
    \(\overline{X}\) – średnia
    s- odchylenie standardowe
  2.  pozycyjny: \( X_{typ} \in (Me – Q, Me + Q) \)
    Me- mediana
    Q- odchylenie ćwiartkowe

Dla przypomnienia odchylenie ćwiartkowe wyraża się wzorem
\( Q = \frac{Q_{3}- Q_{1}}{2} \)

gdzie \( Q_{1}, Q_{3} \) to odpowiednio 1szy i 3ci kwartyl rozkładu

 

Co oznacza typowy przedział zmienności?

Typowy przedział zmienności oznacza, że zawiera się w nim 67% wszystkich obserwacji
( \( \frac{2}{3} \) obserwacji )

Przeanalizujmy to na przykładzie:

Załóżmy, że interesują nas zarobki brutto w Polsce. Poniżej zarobki przedstawione są graficznie:

zarobki wykresŚrednia wynosi około 3.5 tyś. zł. Zastanówmy się czy coś nam powie, że zarobki w Polsce zawierają się w przedziale od minimum płacowego do np. 100 tyś.?

NIC.

Dużo bardziej interesuje nas, że 67% osób w Polsce pracujących legalnie zarabia między 1.7tyś. a 5tyś. zł brutto.

Załóżmy teraz, że chcielibyśmy stworzyć kampanię reklamową dla naszego produktu- dużo łatwiej jest nam skonstruować treść reklamy dla osób zarabiających między 1.7 a 5 tyś. zł niż 1.3 i 100tyś. zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.