Indeksy indywidualne- wprowadzenie

Indeksy indywidualne służą do określania dynamiczności zmian, czyli jak bardzo zmieniła się dana wartość w danym czasie (np. jak bardzo wzrosła cena pieczywa między rokiem 2005 a 2008).

Możemy również wyznaczyć tzw. średniookresowe tempo zmian , które określa o ile średnio zmienia się wartość w każdym kolejnym roku z badanego okresu, czyli jeżeli średniookresowe tempo zmian dla lat 2008-2010 wynosi 5% to znaczy, że w 2008 wartość wzrosła o 5 % względem 2007, w 2009 wzrosła o 5% względem 2008, a w 2010 wzrosła o 5% względem 2009. Najczęściej średniookresowe tempo zmian wyznacza się dla zmian rocznych. Wtedy mówi się o średniorocznym tempie zmian.

Rodzaje indeksów indywidualnych:

  • Jednopodstawowe (o stałej podstawie): zmiana wartość względem jednego ustalonego roku.
  • Łańcuchowe: zmiana wartości względem poprzedniego roku.

Zobacz również:
Indeks jednopodstawowe
Indeksy łańcuchowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.