Stopnie swobody

Obliczanie stopni swobody

Liczbę stopni swobody możemy wyliczyć następująco:

Liczba stopni swobody = liczba obserwacji – liczba estymowanych (szacowanych parametrów)

Np. chcąc wyliczyć wariancję musimy najpierw wyliczyć średnią co oznacza, że wariancję będziemy dzielić przez n-1, a nie przez n (zakładając że n to liczba obserwacji).