Średnia- wprowadzenie

Średnia jest najprostszą miarą, którą używamy do analizy danych. Można ją rozumieć jako wartość leżąca blisko środka danych. Średnia mówi nam jakiej wartości możemy się spodziewać analizując losową obserwację.

Oczywiście średnia nie musi być to dokładnie ta wartość, np. co oznacza stwierdzenie, że średnia ilość dzieci w małżeństwie wynosi 1.2?

Można to zinterpretować w ten sposób, że każde małżeństwo ma średnio 1 dziecko, ale są rodziny które mają więcej dzieci. Gdyby ta średnia wynosiła np. 1.8 to spodziewalibyśmy się, że więcej rodzin posiada więcej niż jedno dziecko.

Jeżeli chcesz zobaczyć wyjaśnienie wzorów wraz z przykładowymi zadaniami wybierz odpowiednie hasło w menu bocznym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.