Indeks jednopodstawowy

\(\)

Indeks jednopodstawowy to indeks w którym okres do którego się odnosimy jest z góry ustalony, tzn. analizując np. kolejne lata możemy dowiedzieć się o ile procent wzrosła/spadła wartość względem z góry ustalonego roku.

Definicja:

\( i_{t/s} = \frac{Y_{t}}{Y_{s}} \), gdzie \( Y_{t} \) – wartość w okresie t, \( Y_{s} \) – wartość w okresie s

Np. \( i_{2008/2005} \) oznacza że wartość np. sprzedaży była w roku 2008 o \( (i_{2008/2005} – 1) \cdot 100\% \) wyższa/niższa niż w roku 2005.

Średniookresowe tempo zmian określa jak średnio zmieniają się wartości:

\( \overline{T}_{n} = (\overline{i}_{g} – 1) \cdot 100\% \)

gdzie \( \overline{i}_{g} = \sqrt[n-1]{i_{n/1}} \)

\( i_{n/1} \) – najbardziej odległy indeks jednopodstawowy: jeżeli mamy dane za lata 2008-2015, a za podsatwe przyjmujemy 2008 to jako \( i_{n/1} \) użyjemy indeksu \( i_{2015/2008} \).

Interpretacja:
Jeżeli średniookresowe tempo zmian w latach 2005-2009 wynosi \( T_{n}=1.05 \) to oznacza to, że średnio co roku wartość wzrastała o 5%.

Indeks jednopodstawowy może się przydać gdy interesuje nas odniesienie do konkretnego roku.

Zadanie 1:
Pewna firma prowadziła kampanię reklamową, którą została rozpoczęta w 2010 i trwała 3 lata. Wartość sprzedaży została przedstawiona w poniższej tabeli:

ROK2009-przed kampanią201020112012
WARTOŚĆ SPRZEDAŻY10 tys.12 tys.11 tys.11 tys.

1) Oblicz i opisz słownie indeksy jednopodstawowe przyjmując za podstawę rok 2009.
2) Czy reklamę można ocenić za skuteczną?
3) Oblicz średniookresowe tempo zmian w okresie 2009-2012.

Dalsza część treści jest płatna. Dokonaj zakupu lub zaloguj się

Regulamin dostępny tutaj
Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
30dniowy abonament, 49zł
Dostęp do końca sesji (28.02), 59zł
30 dni, wszystkie treści + automatyczne rozwiązywanie zadań, 99zł
Dostęp do końca sesji (28.02), wszystkie treści + automatyczne rozwiązywanie zadań, 109zł
Odblokuj dostęp do wszystkich treści na 30 dni.
Sprawdź
Odblokuj dostepDokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem
Odblokuj dostęp do wszystkich treści do końca sesji (28.02)
Sprawdź
Odblokuj dostepDokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem
Odblokuj dostęp do treści + automatycznego rozwiązywania zadań na 30 dni
Sprawdź
Odblokuj dostepDokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem
Odblokuj dostęp do treści + automatycznego rozwiązywania zadań do końca sesji (28.02)
Sprawdź
Odblokuj dostepDokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem
Anuluj

Zadanie 2:
Dynamikę produkcji budzików w latach 1994-2000 charakteryzują następujące indeksy (rok 1993=1): 3.02, 3.71, 3.50, 1.52, 1.28, 1.40, 1.20.

a) Produkcja budzików w roku 1998 w stosunku do roku 1995 …… (wzrosła/zmalała) o ….. procent.

b) Jeśli produkcja w 1996 roku wynosiła 300 tys. szt. to w roku 2000 wynosiła ona…..

c) Jeśli średnioroczne tempo zmian z lat 1996-2000 nie ulegnie zmianie, to jeśli w 1996 roku produkcja wynosiła 300 tys. szt. to w 2003 roku będzie wynosiła……

Treść dostępna po zalogowaniu

Zadanie 3:
Dynamikę wydatków na telefony w pewnej firmie kształtowała się następująco:

lata2007200820092010
Rok 2006 = 1001111059792

a) jak zmieniły się wydatki w 2010r. w stosunku do 2007r.?
b) jeśli wydatki w 2007r. wynosiły 10500zł to jakie były w 2010r.?
c) jakie było średnioroczne tempo zmian wydatków w latach 2008-2010, a jakie w całym okresie?
d) oszacować przewidywane na 2012r. wydatki, jeśli założymy, że średnioroczne tempo zmian z lat 2008-2010 utrzyma się także w dwóch kolejnych latach.

Treść dostępna po zalogowaniu

Zadanie 4

Produkcja obuwia w pewnej firmie w latach 2003-2011 kształtowała się następująco:

Lata200320042005200620072008200920102011
Produkcja (w tys. szt.)485152586063657275
  1. Scharakteryzować dynamikę produkcji obuwia i obliczyć indeksy jednopodstawowe (2003 = 100). Wynik zinterpretować.
  2. Obliczyć i zinterpretować średnioroczne tempo zmian.
  3. Ustalić wielkość produkcji na rok 2012 jeśli zakłada się, że dynamika produkcji nie ulegnie zmianie

Treść dostępna po zalogowaniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.