Tablica rozkładu chi2

\(\)

Poniższa tabela przedstawia wartości prawdopodobieństwa rozkładu chi 2 (chi kwadrat) o n-stopniach swobody dla poziomu istotności \( \alpha \)

rozklad_chi2_2Niech \( X_{n} \) będzie zmienną z rozkładu chi kwadrat o n stopniach swobody. Wtedy wartość krytyczną tego rozkładu \( \Large \chi^{2}_{\alpha, n} \) dla poziomu istoności \( \alpha \) możemy zapisać w następujący sposób:

\( P( X_{n}<\chi^{2}_{\alpha, n} ) = 1 – \alpha \)

Tablica rozkładu chi2 (chi kwadrat):