Całki tablica

Poniżej zamieszczone zostały najważniejsze wzory całek wraz z przykładami: \(\)

 

  1. \( \int 0 dx = C \)
  2. \( \int x^{n} dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \) dla n całkowitego bez -1\( \int x^{2} dx = \frac{x^{3}}{3} + C \)
    \( \int x^{-3} dx = \frac{x^{-2}}{-2} = -\frac{1}{2x^{2}} + C\)
  3. \( \int \frac{1}{x} dx = ln|x| + C \)
  4. \( \int a^{x}dx = \frac{a^{x}}{ln a} + C \) dla a> 0 i \( a \neq 1 \)
  5. \( \int e^{x}dx = e^{x} + C \)