Wariancja- wzory

\(\)

Wzory na wyliczanie wariancji i odchylenia standardowego:

Rodzaj szeregu Wzór
SZCZEGÓŁOWY\( VarX = \frac{1}{n} \sum\limits_{i=1}^n (X_{i}- \overline{X})^{2} \)
ROZDZIELCZY- ILOŚCIOWY \( n_{i} \)\( VarX = \frac{1}{n} \sum (X_{i}- \overline{X})^{2}\cdot n_{i} \)
ROZDZIELCZY - CZESTOŚCIOWY \( \omega_{i} \)\( VarX= \sum(X_{i}- \overline{X})^{2} \cdot \omega_{i} \)
PRZEDZIAŁOWY - ILOŚCIOWY \( n_{i} \)\( VarX = \frac{1}{n} \sum (X_{i}- \overline{X})^{2} \cdot n_{i} \)
PRZEDZIAŁOWY - CZĘSTOŚCIOWY \( \omega_{i} \)\( VarX = \sum (X_{i}- \overline{X})^{2} \cdot \omega_{i} \)

Odchylenie standardowe: \( \sigma = \sqrt{VarX} \)

Skorowidz:

\( n \) – ilość obserwacji
\( X_{i} \) – wartość i-tej obserwacji
\( n_{i} \) – liczebność i-tej obserwacji/przedziału
\( \omega_{i} \) – częstość i-tej obserwacji/przedziału
\( \overline{X}_{i} \) – wartość środkowa i-tego przedziału

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.