Średnia- wzory

\(\)

Wzory na wyliczenie średniej:

Rodzaj szeregu Wzór
SZCZEGÓŁOWY\(\overline{X} = \frac{1}{n} \sum\limits_{i=1}^n X_{i} \)
ROZDZIELCZY- ILOŚCIOWY \( n_{i} \)\( \overline{X} = \frac{1}{n} \sum X_{i} \cdot n_{i} \)
ROZDZIELCZY - CZESTOŚCIOWY \( \omega_{i} \)\( \overline{X}= \sum X_{i} \cdot \omega_{i} \)
PRZEDZIAŁOWY - ILOŚCIOWY \( n_{i} \)\( \overline{X} = \frac{1}{n} \sum \overline{X}_{i} \cdot n_{i} \)
PRZEDZIAŁOWY - CZĘSTOŚCIOWY \( \omega_{i} \)\( \overline{X}= \sum \overline{X}_{i} \cdot \omega_{i} \)

Skorowidz:
\( n \) – ilość obserwacji
\( X_{i} \) – wartość i-tej obserwacji
\( n_{i} \) – liczebność i-tej obserwacji/przedziału
\( \omega_{i} \) – częstość i-tej obserwacji/przedziału
\( \overline{X}_{i} \) – wartość środkowa i-tego przedziału

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.