Średnia- szereg szczegółowy

Średnia w szeregu szczegółowym to nic innego jak średnia arytmetyczna n elementów.

Definicja: \(\)

\( \overline{X} = \sum\limits_{i=1}^n X_{i} = \frac{X_{1}+X_{2}+ \ldots + X_{n} }{n} \)

\( X_{i} \) – wartość i-tej obserwacji
n – ilość prób

Przykład:

Oblicz średnia liczb: 2, 3, 4, 2, 1.

Jak widzimy n = 5, więc średnia będzie wyrażała się wzorem:

\( \overline{X} = \frac{2+3+4+2+1}{5} = \frac{12}{5} = 2.4 \)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.