Porównanie interpolacji i ekstrapolacji

Czym się różni ekstrapolacja od interpolacji? Przy wytłumaczeniu skupimy się na regresji liniowej dla jednej zmiennej, czyli funkcji która przyjmuje postać: \( Y = aX + b \) gdzie Y jest zmienną objaśnianą, a X jest zmienną objaśniającą Przy wyznaczaniu równania regresji korzystamy z dostępnych danych, czyli par \( (X_{i}, Y_{i}) \). Z interpolacją mamy […]