Wykres pudełkowy

\(\)

Wykres pudełkowy (wykres skrzynkowy) służy do prezentacji wyników lub porównania danych. Zawiera informacje odnośnie położenia, rozproszenia i kształtu rozkładu danych.

Do stworzenia wykresu pudełkowego potrzebne jest nam 5 wartości:

wykres pudełkowy
Max – wartość maksymalna
Q3 – trzeci kwartyl
Me – mediana
Q1 – pierwszy kwartyl
Min – wartość minimalna

 

Wąs: kreska łącząca wartość Min/Max z końcem pudełka.

 

 

Ważne informacje dotyczące wykresu pudełkowego:

  1. Długość pudełka jest równa rozstępowi ćwiartkowemu \( Q_{3} – Q_{1} \)
  2. Wąsy mogą być różnej długości- wszystko zależy od tego ile wynosi wartość maksymalna i minimalna
  3. Mediana nie musi leżeć na środku pudełka

Analiza wykresu pudełkowego:

  1. Położenie: o położeniu świadczy cały wykres pudełkowy m.in możemy określić zakres danych (Min, Max).
  2. Rozproszenie: im dłuższy wykres  tym dane są bardziej rozproszone tzn. mogą przyjmować bardziej różniące się wartości. O rozproszeniu świadczą także długie wąsy – tzn. występują obserwacje skrajne (bardzo odbiegające od pudełka).
  3. Kształt: jeżeli wykres wygląda symetrycznie względem kreski z medianą to możemy podejrzewać że wykres cechy jest symetryczny. Jeżeli pudełko nie jest równo podzielone albo/i wąsy są różnej długości to mamy do czynienia z rozkładem asymetrycznym – najczęściej to czy asymetria jest prawostronna czy lewostronna możemy odczytać po odległości Max i Min od Mediany: jeżeli jedna z tych odległości jest znacząco większa to mamy asymetrię prawostronną(jeżeli znacząco większa jest odległość Max od Me) lub lewostronną(jeżeli odległość Min od Me jest większa).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.