Współczynniki korelacji- wzory

Wzory na współczynnik korelacji:

RODZAJ WSPÓŁCZYNNIKA KORELACJIWZÓR:
WSPÓŁ. PEARSONA \Large r_{xy} = \dfrac{\sum (X_{i} - \overline{X}) \cdot (Y_{i} - \overline{Y}) }{\sqrt{\sum (X_{i} - \overline{X})^{2} \cdot \sum (Y_{i} - \overline{Y})^{2}} } = \dfrac{cov(X,Y)}{\sigma_{X} \cdot \sigma_{Y}}
WSPÓŁ. SPEARMANA \Large r_{s} = 1- \dfrac{6 \cdot \sum d^{2}_{i}}{n(n^{2}-1)}

 

Skorowidz:

 X_{i} ,  Y_{i} - i-te wartości obserwacji z populacji X i Y

 \overline{X} ,  \overline{Y} - średnie z populacji X i Y

 \large \sigma_{x} ,  \sigma_{y} - odchylenie standardowe populacji X i Y

 cov(X,Y) = \sum(X_{i} - \overline{X})(Y_{i} - \overline{Y}) - kowariancja zmiennych X i Y

n- ilość obserwacji (X i Y mają tyle samo obserwacji)

 d_{i} - różnica między rangami X i Y :  RX_{i} - RY_{i}

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.