Współczynniki korelacji- wprowadzenie

Współczynnik korelacji określa poziom zależność między danymi, tzn. czy zmieniając wartość X(np. wielkość mieszkania) jesteśmy w stanie przewidzieć jak zmieni się wartość Y (cena wynajmu mieszkania).

 

Rodzaje współczynników korelacji:

 • Pearsona: bada zależność liniową
 • Spearmana: bada zależność monotoniczą(rosnącą, malejącą ale nie koniecznie liniową)

Interpretacja współczynnika korelacji:

\( r \in [-1, 1] \)

Rodzaj korelacji:

 • r > 0 korelacja dodatnia– gdy wartość X rośnie to Y też
 • r = 0 brak korelacji– gdy X rośnie to Y czasem rośnie a czasem maleje
 • r < 0 korelacja ujemna– gdy X rośnie to Y maleje
 • Siła korelacji dla |r|
 • < 0.2 – brak związku liniowego
 • 0.2 – 0.4 – słaba zależność
 • 0.4 -0.7 – umiarkowana zależność
 • 0.7 – 0.9 – dość silna zależność
 • > 0.9 – bardzo silna zależność

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.