Współczynnik asymetrii/skośności

\(\)

Współczynnik asymetrii/skośności służy do określania jak wygląda rozkład, tzn czy dane są w miarę równo rozłożone po obu stronach średniej, czy może po którejś stronie obserwacje leżą dalej od średniej.

Współczynnik asymetrii wyraża się wzorem:

\( A_{s} = \frac{ \overline{X} – D }{s} \)

\( \overline{X} \)- średnia
D- dominanta
s- odchylenie standardowe

Wynik interpretujemy następująco, gdy:

  1. \( A_{s} > 0 \)- asymetria prawostronna, czyli prawa strona (prawy ogon rozkładu) jest dłuższy
  2. \( A_{s} = 0 \) – rozkład symetryczny, obie strony rozkładu są podobne
  3. \( A_{s} < 0 \) – asymetria lewostronna, czyli lewa strona (lewy ogon rozkładu) jest dłuższy

Prezentacja graficzna asymetrii:

asym_lew\( A_{s} < 0 \) – Asymetria lewostronna

asym_praw\( A_{s} > 0 \) – Asymetria prawostronna

asym_sym\( A_{s} = 0 \) – rozkład symetryczny

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.