Wariancja/odchylenie standardowe - wprowadzenie

Wariancja jest miarą zróżnicowania, tzn. dzięki niej jesteśmy w stanie stwierdzić czy cecha jest mało zróżnicowana (wszystkie obserwacje leżą blisko średniej) czy bardzo zróżnicowana (dużo obserwacji odległych od średniej).

Odchylenie standardowe to pierwiastek z wariancji i również opisuje zróżnicowanie cechy.

Po co nam odchylenie standardowe?
Zwróćmy uwagę we wzorach, że wszędzie liczymy  (X_{i} - \overline{X})^{2} co jest związane z tym, że chcemy mieć nieujemną odległość od średniej.  Skoro raz podnieśliśmy do potęgi to dla równowagi powinniśmy spierwiastkować.

 

Jeżeli chcesz zobaczyć wyjaśnienie wzorów wraz z przykładowymi zadaniami wybierz odpowiednie hasło z poniższej listy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.