Wariancja- wzory

Wzory na wyliczanie wariancji i odchylenia standardowego:

Rodzaj szeregu Wzór
SZCZEGÓŁOWY \huge VarX = \dfrac{1}{n} \sum\limits_{i=1}^n (X_{i}- \overline{X})^{2}
ROZDZIELCZY- ILOŚCIOWY  n_{i}  \huge VarX = \dfrac{1}{n} \sum (X_{i}- \overline{X})^{2}\cdot n_{i}
ROZDZIELCZY - CZESTOŚCIOWY  \omega_{i}  \huge VarX= \sum(X_{i}- \overline{X})^{2} \cdot \omega_{i}
PRZEDZIAŁOWY - ILOŚCIOWY  n_{i}  \huge VarX = \dfrac{1}{n} \sum (X_{i}- \overline{X})^{2} \cdot n_{i}
PRZEDZIAŁOWY - CZĘSTOŚCIOWY  \omega_{i}  \huge VarX = \sum (X_{i}- \overline{X})^{2} \cdot \omega_{i}

Odchylenie standardowe:  \Large \sigma = \sqrt{VarX}

Skorowidz:

 \Large n - ilość obserwacji
 \Large X_{i} - wartość i-tej obserwacji
 \Large n_{i} - liczebność i-tej obserwacji/przedziału
 \Large \omega_{i} - częstość i-tej obserwacji/przedziału
 \Large \overline{X}_{i} - wartość środkowa i-tego przedziału

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.