Średnia- wzory

Wzory na wyliczenie średniej:

 

Rodzaj szeregu Wzór
SZCZEGÓŁOWY \huge  \overline{X} = \dfrac{1}{n} \sum\limits_{i=1}^n X_{i}
ROZDZIELCZY- ILOŚCIOWY  n_{i}  \huge \overline{X} = \dfrac{1}{n} \sum X_{i} \cdot n_{i}
ROZDZIELCZY - CZESTOŚCIOWY  \omega_{i}  \huge \overline{X}= \sum X_{i} \cdot \omega_{i}
PRZEDZIAŁOWY - ILOŚCIOWY  n_{i}  \huge \overline{X} = \dfrac{1}{n} \sum \overline{X}_{i} \cdot n_{i}
PRZEDZIAŁOWY - CZĘSTOŚCIOWY  \omega_{i}  \huge \overline{X}= \sum \overline{X}_{i} \cdot \omega_{i}

 

Skorowidz:

 \Large n - ilość obserwacji
 \Large X_{i} - wartość i-tej obserwacji
 \Large n_{i} - liczebność i-tej obserwacji/przedziału
 \Large \omega_{i} - częstość i-tej obserwacji/przedziału
 \Large \overline{X}_{i} - wartość środkowa i-tego przedziału